Om KV-musikken

Historikk

Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps ble dannet 30/11 -1930 under navnet ”Vaabenarbeidernes Fagforenings Musikkorps”. Dette var ment å være et fritidstilbud til medlemmer i fagforeningen ved Kongsberg Våpenfabrikk. Senere skiftet korpset navn til "Jern og Metalls Musikkorps". Opp gjennom årens løp viste det seg at musikantgrunnlaget fra fagforeningen ble for snevert, og i slutten av 50-årene begynte korpset å ta inn musikanter fra skolekorps, andre yrkesgrupper og bedrifter. I 1964 skiftet derfor også korpset navn til det nåværende ”Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps”.

Kongsberg Våpenfabrikk hadde intet ansvar for driften eller økonomien til korpset, men støttet opp i form av øvingslokaler i en av kantinene. Medlemstallet på denne tiden var ca. 30. Det ble snart klart at skulle dette korpset vokse måtte man generere større inntekter da uniformer og instrumenter krevde sitt. Kanonlotteriet ble derfor startet i 1967 og har i alle år siden vært korpsets største inntektskilde.

Bedriften vokste - byen vokste - og i takt med dette medlemstallet. I begynnelsen av 70-årene var medlems-tallet kommet opp i over 50, og det utviklet seg en mer bevisst satsing både musikalsk og sosialt. Korpsets kjennemerke, de røde og sorte uniformene ble anskaffet i 1975. Det ble lagt mer vekt på marsjering og marsjspilling samt publikumsvennlig musikk.
I 1979 gikk korpset "nye veier". Det ble satset på show-konserter med innslag av dans, sang og flere solister. Responsen var stor, både hos publikum og medlemmene. Korpset har siden den gang fulgt denne linjen. Dette har gjort at korpset siden 90-årene har hatt medlemstall på 60 - 70 medlemmer.

Medlemmer

Korpset består av ca. 65—70 medlemmer rekruttert fra Kongsbergregionen. En håndfull av disse har av forskjellige årsaker permisjon, slik at vi vanligvis er rundt 55 aktive. Korpset har egne undergrupper (blåsekvintett og tyrolerorkester) hvor det også er mulig å delta. Mange av medlemmene spiller på "flere strenger" og deltar i andre musikkfora, for eksempel Ung Musikk, Kongsberg Storband, Kongsberg Guttemusikkorps, Kongsgårdmoen Skolekorps, Flesberg Skolekorps, Buskerud Kretskorps, danseorkester o.l. Det sosiale miljøet i korpset er meget godt.

Korpsets profil

Vi er et marsj- og underholdningsorkester av høy kvalitet, men opptrer med løssluppenhet og uhøytidelighet når det passer. Det legges mye arbeid i marsjering og marsjspilling, og dette gjennomføres etter militær standard. Hver vår har vi en rekke rene marsjøvinger, flere av disse er med eksterne instruktører som har sin bakgrunn i Gardemusikken. Vi har konserter av alle typer; barnekonserter med kjente solister, kirkekonserter, marsjkonserter og ”underholdningskonserter” hvor vi sper på med sketsjer og sang. Vi har vanligvis en konsert på høsten, i oktober/november. Dette er enten en barnekonsert eller en konsert med mer seriøs musikk, gjerne i Kongsberg Kirke. Det neste er den tradisjonelle ”Markenskonserten” i Kongsberg kino i slutten av februar/begynnelsen av mars, på ”Markensfredagen”. Denne konserten har tradisjonelt en høy underholdningsfaktor med musikk som stort sett er lett tilgjengelig for publikum. Utover våren har vi i tillegg til deltagelse i den offisielle 17. mai-feiringen en rekke defileringer og utendørs konserter, og sesongen avsluttes som regel med en tur i juni måned.

Besetning

Korpset har symfonisk besetning, det vil si at vi i tillegg til vanlig janitsjarbesetning har obo, fagott og melodisk slagverk. Med så mange medlemmer er vi brukbart godt besatt i alle instrumentgrupper. Likevel har vi som målsetting å være ca 70 aktive, og vi ønsker flere medlemmer innenfor alle instrumentgrupper. Vi er interessert i de som nylig har spilt i skolekorps eller i et annet voksenkorps, men vi er også interessert i de som av forskjellige årsaker ikke har spilt på en stund, men som har lyst til å delta i et korpsmiljø igjen. Dersom medlemmer har behov for opplæring og/eller oppfrisking, gir korpset støtte til dette.

Instrumenter

Korpset har en meget bra instrumentpark. En del av korpsets medlemmer spiller på egne instrumenter, men de som har behov for det, får låne instrumenter av meget bra kvalitet fra korpset. Dersom noen ønsker å kjøpe eget instrument, gir korpset som regel rentefritt lån til dette.
For å bevare ”konsertinstrumentene” lengre, er vi nå i ferd med å anskaffe egne instrumenter til bruk utendørs, dette gjelder spesielt treblåsinstrumenter. Når vi anskaffer nye instrumenter, kjøper vi relativt dyre instrumenter siden dette lønner seg på litt sikt.
I tillegg overhales instrumenter ved behov.

Økonomi

Korpset har en god økonomi. Grunnlaget for dette er i første rekke en samarbeidsavtale med Kongsberg Gruppen, Kanonlotteriet og spilleinntekter. Dette betyr at det er svært begrenset antall dugnader ut over salg av lodder i Kanonlotteriet og spilleoppdrag som korpsmedlemmer må være med på.


Brosjyre
Last ned informasjonsbrosjyre her