Tyrolerorkesteret "Die Originalen Underberger Musikanten"

Fra Bergstaden Kongsberg kommer det 12 mann store tyrolerorkesteret "Die Originalen Underberger Musikanten" (DOUM). Orkesteret har sitt utspring fra Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps (KVMK), og navnet har blant annet latt seg inspirere av Kongsbergs eget Underberg.

Det hele startet høsten 1992 da en mindre gruppe fra korpset ble plukket ut for å representere Kongsberg kommune ved et jubileumsarrangement i Gouda, Kongsbergs vennskapsby i Holland.

Repertoarvalget var famlende i begynnelsen. Men etterhvert la DOUMs medlemmer merke til hvordan publikum "fikk fot" når visene gikk i vals- eller polkatakt – gjerne med et fengende refreng publikum kunne synge til. Særlig tyske og østerrikske viser med skikkelig "schwung" skapte god stemning i salen og rundt bordene. Både orkester og antrekk fikk dermed en Tyroler-stil, og orkesterets endelige navn ble altså Die Originalen Underberger Musikanten.
Det ble nå arbeidet bevisst med å utvikle denne typen repertoar, der det særlig ble lagt vekt på å få med publikum på refrenger og allsanger. Mange av de kjente norske drikkevisene er også tatt med. Da er det godt å ha med KVMKs Gunnar Weseth, trommeslager og vokalist med over 30 års erfaring fra danseband.

Dette valget gjorde at mengden og omfanget på oppdragene økte, og orkesteret er i dag et meget populært underholdningsinnslag ved sosiale sammenkomster, blant annet innenfor næringslivet i Kongsberg-regionen. Arrangementer i sølvgruvene og på Storås Gjestegård har flittig benyttet seg av Die Orginalen Underberger Musikanten.

Ved flere av de siste store skiflygingsmesterskapene i Vikersund har DOUM bidratt til å skape den rette stemningen blant publikum både i bakken og i serveringstelt. Så sent som under FIS World Cup i skiflyging 14. – 15. mars 2009, sto DOUM for musikken i den nybygde Vikersund ”Flying Team Hall”.


OKTOBERFEST med skummende seidel er arrangementer hvor orkesteret er en populær stemningsskaper.Foruten en rekke Oktoberfest-arrangementer i Kongsberg, har DOUM også vært engasjert for lignende opptredener på Notodden, Hovden, i Flatdal samt hos Studentsamskipnaden i Sogndal.

Inntektene fra DOUMs spilleoppdrag går direkte inn i korpskassen. Dette utgjør en viktig del av korpsets totale spilleinntekter gjennom året.


Die Originalen Underberger Musikanten
c/o Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps
p.b 36
3602 Kongsberg

Telefon: 934 43 797
Mail: kontakt@kv-musikken.no