Landskonkurransen for Heimevernsungdom på Heistadmoen

Landskonkurransen for Heimevernsungdom på Heistadmoen
Torsdag 18.juni deltok vi under åpningsseremonien for Landskonkurransen for Heimevernsungdom på Heistadmoen.
Publisert 19. jun, 2015
Åpningsseremonien ble gjennomført i flott sommervær. De fleste heimevernsdistrikter fra sør (HV-08) til nord (HV-16) var representert. I tillegg var det gjestende avdelinger fra Estland og Sverige.
Korpset spilte i hovedsak marsjer under oppstillingen, men også de respektive lands nasjonalsanger under flaggheisingen.